Top Point Hunter

* Mỗi comment của các thành viên khi bình luận vào các bài post trên facebook Phạm Hải Yến được tính là một (01) điểm tích lũy. Một facebook được tính tối đa một (01) điểm trên mỗi bài post/album, bắt đầu tính từ 16h 29/10/2018

** Một (01) điểm được quy đổi bằng 1000VNĐ, trừ trực tiếp vào tiền hàng khi số điểm tích lũy trên 10 điểm